Autor stránek

Autor stránek

L.D.G.

4.červenec 2011

Dne 4.července 2011 v časných ranních hodinách, skonalo ve věku 98 let, Jeho císařské a královské veličenstvo, Dr.Otto von Habsburg. Vzpomeňme v modlitbě, čest Jeho památce.
REX NUMQUAM MORITUR !
otto.jpg

4.červenec 2011

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (51 | 100%)

Aktuality - akce

Právě vyšel Monarchistický historický kalendář na rok 2011
Tento historicky druhý kalendář je poněkud obsáhlejší, neţ loňský. Především byly rozšířeny přímo kalendářové stránky, tak, aby šlo o skutečně uţivatelský praktický kalendář, do něhoţ bude majitel moci zaznamenávat své denní povinnosti, schůzky a osobní výročí. Dále byly doplněny a rozšířeny záznamy o historických výročích připadajících a ten který den. Celá grafická úprava, včetně církevního kalendáře a adresáře, doznala o třídu vyšší úrovně.
Autorem kalendáře, grafiky a především literární přílohy, je opět český zemský hejtman Jan Drnek. Příloha nese název Maxmilián a jde o fiktivní příběh rakouského císaře Maxmiliána, který nastupuje na trůn po předčasné smrti bratra Františka Josefa I., po zda-řeném atentátu v roce 1853. Příběh je zároveň zajímavou historickou studií a fikce umoţňuje autorovi prozkoumat moţnosti boje s nastupujícím liberalismem a nacionalismem v druhé polovině 19. století. Kalendář je pochopitelně doplněn o informace o KČ a jejím programu.
Obálka je barevná, obsah černobílý. Rozsah celého kalendáře činí 206 stran, přílohy asi 80 stran. Počet výtisků je 1 000 ks a vzhledem k tomu, ţe loňský kalendář v počtu 500 ks byl rozebrán do měsíce a dodnes se ozývají zájemci o jeho výtisk, vyzývá KČ k tomu, aby si zájemci kalendář objednávali bez prodlení přímo u předsedy strany pana Václava Srba: info@pragamagica.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one